Prosjekt-, program- og porteføljeleder- IPMA

Prosjekt-, program- og porteføljeleder- IPMA

IPMA 4-L-C systemet er delt i fire nivå og tre domener (områder):
prosjekt, program og portefølje.

IPMA-sertifisering

IPMA-sertifisering av prosjekt-, program- og porteføljeledere er en metodisk prosess utviklet av IPMA basert på EN ISO 17024. Norsk Sertifisering AS (CB -Certification Body) er utpekt av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) for å gjennomføre IPMA-sertifisering i Norge. En søker til IPMA-sertifisering behøver ikke å være medlem av NFP. Sertifiseringen gjennomføres ved å vurdere og verifisere at en person har kompetanser som tilfredsstiller IPMAs krav til profesjonell prosjekt-, program- eller porteføljeledelse.

Sertifiseringen foretas normalt to runder pr. år, men kan også gjennomføres bedriftsinternt eller fortløpende, etter behov. Det holdes et åpent orienteringsmøte før hver ny runde.

Sertifiseringen kan gjennomføres på norsk eller engelsk.

Sertifiseringsprosessen starter med et introduksjonsseminar for påmeldte kandidater. For hver kandidat utpekes to assessorer, hvorav en skal ha kjennskap til den bransjen kandidaten kommer fra.