Nivå A

Nivå A

Bli anerkjent som en profesjonell gjennom sertifisering

IPMA nivå A-sertifisering er det høyeste internasjonalt anerkjente nivået som prosjekt-, program- og/eller porteføljeleder. Du innehar kompetansen som beskrevet i IPMA International Competence Baseline®, og har vist at konsekvent, over et minimum antall år, har anvendt disse kompetansene i et svært komplekst miljø, og har tatt fullt ansvar i en ledende rolle. Du er en profesjonell blant fagfolk, anerkjent av dine kolleger og dine kunder. Du fortjener virkelig din tittel som prosjektdirektør, programdirektør eller porteføljedirektør.

Nivå A – Sertifisert prosjekt- program- eller porteføljedirektør

For deg som administrerer bedriftens programmer og/eller prosjektporteføljer på strategisk nivå i bedriften, eller er prosjektdirektør for svært komplekse prosjekter av strategisk betydning, og har minimum fem års erfaring på dette nivået.

Nivå A krever ledelse (leadership) av andre i svært komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer gjennom alle faser, gjennom minst 5 år, hvorav minst 3 år er på et strategisk nivå. Alternativt for programleder: Minimum 4 år som programleder og 3 år som leder av svært komplekse prosjekter på strategisk nivå. Alternativt for porteføljeleder: Minimum 4 år som porteføljeleder og minimum 3 år som program- eller prosjektleder av svært komplekse programmer/prosjekter. I alle tilfellene må det kunne vises til anvendelse av kompetanse fra alle relevante kompetanseelementer. Erfaringen skal være fra de tolv siste årene.

Perioden erfaringen relateres til, kan utvides med inntil 4 år, dersom dette kan begrunnes.

Krav til omfang av prosjektledelseserfaring innen angitt kompleksitet må være verifisert.

For å oppnå et nivå A-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80 % av kompetanseelementene som gjelder for gitt domene, i svært komplekse omgivelser.