Nivå B

Nivå B

Bli anerkjent som en profesjonell gjennom sertifisering

Å oppnå sertifisering på IPMA nivå B er en internasjonal anerkjennelse av ditt seniornivå i prosjekt-, program- eller porteføljeledelse. Du innehar kompetansen som beskrevet i IPMA International Competence Baseline®, og har tatt ansvar i en ledende rolle. Du er en ekte profesjonell, anerkjent av dine kollegaer og dine kunder. Du fortjener virkelig rollen din: senior prosjektleder, senior programleder eller senior porteføljeleder.

Nivå B – Sertifisert senior prosjekt- program eller porteføljeleder

For deg som leder komplekse prosjekter og har en erfaring på minimum fem år på dette nivået. Les mer om kompetansekrav og sertifiseringsprosessen på nivå B her:

Nivå B krever ledelse (leadership) av andre i alle faser, gjennom minst 5 år, hvorav minst 3 år i en ansvarlig lederfunksjon for styring av komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer. Det må kunne vises til anvendelse av kompetanse fra alle relevante kompetanseelementer. Erfaringen skal fortrinnsvis være fra de 8 siste årene.

Perioden erfaringen relateres til, kan utvides med inntil 4 år, dersom dette kan begrunnes.

For å oppnå et nivå B-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og evner innen 80 % av kompetanseelementene som gjelder for gitt domene, i komplekse omgivelser.