Sertifiserte virksomheter ledelsessystemer

Sertifiserte virksomheter ledelsessystemer

VirksomheterOrg.nr.SertifiseringstypeSertifikatnr.EtablertGyldighetSertifikattekst

Mørenot Aquaculture AS


997749588 


ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018


NSKS 001
NSKS 039
NSKS 040


08.12.2006
30.10.2023
30.10.2023
10.09.2024
Utvikling, konstruksjon, produksjon, reparasjon, markedsføring og salg av nettbasert fiskeredskap og utstyr for fiske og oppdretts- industrien, samt utstyr for haling og løft i industri-, sjøfarts- og offshoreaktiviteter.
Engineering tjenester: akkrediterte fortøyningsanalyser for alle typer oppdrettsanlegg og flåter og prosjekter relaterte til nye anlegg, komponenter, levetid, m.m.
IT- tjenester for systemer (programvare) og verktøy for drift og vedlikehold av havbruksanlegg og teknisk vedlikehold og kontroll på fiskeredskap.
Mørenot Fishery AS997749561ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NSKS 047 NSKS 048
NSKS 049
08.12.2006
30.10.2023
30.10.2023
10.09.2024Utvikling, konstruksjon, produksjon, reparasjon, markedsføring og salg av nettbasert fiskeredskap og utstyr for fiske og oppdretts- industrien, samt utstyr for haling og løft i industri-, sjøfarts- og offshoreaktiviteter.
Hampidjan Advant AS997749626ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NSKS 050
NSKS 051 NSKS 052
08.12.2006
30.10.2023
30.10.2023
10.09.2024Utvikling, konstruksjon, produksjon, reparasjon, markedsføring og salg av nettbasert fiskeredskap og utstyr for fiske og oppdretts- industrien, samt utstyr for haling og løft i industri-, sjøfarts- og offshoreaktiviteter.
Demanor AS
968112031
ISO 9001:2015
NSKS 003
31.12.2009
28.05.2024
Salg, konstruksjon, produksjon og montering av Demanor’s produkter innenfor kraner og materialhåndtering.
Vitec AS

981932773

ISO 9001:2015
ISO 3834-2:2021
NSKS 005

07.01.2014

07.01.2026

Sveis- og materialteknikk, sveiseskole, NDT (ikke destruktiv prøving), oppmåling/ dimensjonskontroll, kvalitetskontroll
MCS Elektrotavler AS913570871
ISO 9001:2015
NSKS 006
20.11.2014
13.07.2025
Bygging av elektrotavler og elektrotavlesystemer, samt servicetjenester mot samme.
Norsk Kranpartner AS981890833
ISO 9001:2015
NSKS 007
28.05.2015
28.05.2024
Ingeniørtjenester i forbindelse med kraner, løfteutstyr og materialhåndtering
Lilleland AS
893112812
ISO 9001:2015
BFO bransje-standard for passiv brannsikring


NSKS 008
10.06.2015
22.04.2024
Brannisolering, branntetting, brannmaling, forebyggende brannsikringskontroll og levering og montering av branndører og ledesystemer. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til Brannfaglig Fellesorganisasjons bransjestandard for passiv brannsikring, vers. 1 juni 2016, kompetansekategori 3.
Firesafe AS (avd. 128 – Firesafe/Thermax)


958249799ISO 9001:2015
BFO bransje-standard for passiv brannsikring

NSKS 00910.06.201506.07.2024Brannisolering, branntetting, brannfuging og levering og montering av branndører. Ledelsessystemet er sertifisert i henhold til Brannfaglig Fellesorganisasjons bransjestandard for passiv brannsikring, vers. 1 juni 2016, kompetansekategori 3.
Eid Elektro AS
Avd. Eid
Avd. Bergen

992780061

ISO 9001:2015

NSKS 010

09.06.2016

12.09.2024

Produksjon av alle typer lavspent fordelings- og styretavler, samt tilhørende servicetjenester innenfor prosjektering og dokumentasjon.
Dokumentert AS

912855929

ISO 9001:2015

NSKS 011

19.05.2017

19.05.2026

Uavhengig kontroll, førstegangskontroll, rutinekontroll, vedlikehold, dokumentasjon og veiledning innenfor stasjonære brannslukningsanlegg
Molde Jarnvareforreting AS958012292ISO 9001:2015NSKS 01221.08.201821.08.2024
Salg av maskiner, verktøy, festemidler, løfteutstyr, hydraulikk, industrirekvisita mm. samt service og reparasjoner dertil.
Rojo sveis og montering AS821439582ISO 3834-2:2021NSKS 01309.03.201909.03.2025
Sveising, maskinering og montering av rør og konstruksjoner i aluminium, syrefast materialer og carbonstål.
Sveiseservice AS984066325ISO 9001:2015NSKS 01426.03.201926.03.2025

Design, produksjon og modifikasjon og av metallkonstruksjoner for offshore- og landbasert industri
Produksjon og sertifisering av løfteredskaper
Technimar AS944558179ISO 9001:2015NSKS 01503.05.201903.05.2025Teknisk konsulentvirksomhet og kontrollvirksomhet
Forsvaret – FLO, FKL, Teknisk avdeling986105174ISO 9001:2015NSKS-01701.04.202020.10.2026
Opplæring på alle typer landbaserte maskiner og materiell som er relatert til Forsvarets daglige drift, for freds- og krigsoppsetning
Gjøvik Graveservice AS918808574ISO 9001:2015NSKS-02028.10.202028.10.2026

Entreprenørvirksomhet innen anleggsarbeider, blant annet vegbygging, etablering av komplett vann- og avløpsanlegg, grøftearbeid for fjernvarme og elektroinstallasjoner samt grunnarbeider for bolig- og industribygg.
Gjøvik Graveservice AS918808574ISO 14001:2015NSKS-02128.10.202028.10.2023


Entreprenørvirksomhet innen anleggsarbeider, blant annet vegbygging, etablering av komplett vann- og avløpsanlegg, grøftearbeid for fjernvarme og elektroinstallasjoner samt grunnarbeider for bolig- og industribygg.
Demanor AS968112031ISO 14001:2015NSKS 02328.05.202128.05.2024
Salg, konstruksjon, produksjon og montering av Demanor’s produkter innenfor kraner og materialhåndtering.
Huser Entreprenør AS989490923ISO 9001:2015NSKS 02404.06.202104.06.2024

Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private
Gjerdalen Entreprenør AS925994685ISO 9001:2015NSKS 02620.10.202120.10.2024

Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Gjerdalen Entreprenør AS925994685ISO 14001:2015NSKS 02720.10.202120.10.2024

Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.
Gjerdalen Entreprenør AS925994685ISO 45001:2018NSKS 02820.10.202120.10.2024

Entreprenørvirksomhet innen rehabilitering av vann og avløp, veibygging, infrastruktur, vedlikehold av infrastruktur samt grunnarbeid for offentlig, næringsliv og private.

Kongsberg Electronics AS
987466634ISO 9001:2015NSKS 03030.06.202230.06.2025
Produksjon av hovedtavler, fordelingstavler, styreskap, pulter, testutstyr, pluss diverse annet innen elektromekanisk montasje.

MCS Elektrotavler AS
913570871 ISO 14001:2015 NSKS 03113.07.202213.07.2025
Bygging av elektrotavler og elektrotavlesystemer, samt servicetjenester mot samme.

Transportindustri AS
914179785ISO 9001:2015NSKS 03222.03.202322.03.2026
Salg, konstruksjon, produksjon, montering og vedlikehold av påbygg til lastebiler samt overflatebehandling til industri. (ikke akkreditert fagområde)

Transportindustri AS
914179785 ISO 14001:2015NSKS 03322.03.202322.03.2026
Salg, konstruksjon, produksjon, montering og vedlikehold av påbygg til lastebiler samt overflatebehandling til industri. (ikke akkreditert fagområde)

Transportindustri AS
914179785 ISO 45001:2018NSKS 03422.03.202322.03.2026
Salg, konstruksjon, produksjon, montering og vedlikehold av påbygg til lastebiler samt overflatebehandling til industri. (ikke akkreditert fagområde)
Tamtron AS919671599ISO 9001:2015NSKS 03530.03.202330.03.2026


Produksjon av WT vektterminal, salg og service av vekter, programvare for vektanlegg. Arbeid utført iht. til MID og NAWI direktiver, modul D og modul F i forbindelse med utstedelse av Samsvarserklæringer for vektanlegg.
Stropp AS927281430ISO 9001:2015NSKS 03623.06.202323.06.2026Salg av løfteutstyr til industrien og alt annet som dertil hører til.
VA Partner AS926401726ISO 9001:2015NSKS 03712.10.202312.10.2026Rådgivende ingeniørselskap innenfor vann og avløpsprosjektering
VA Partner AS926401726ISO 14001:2015NSKS 03812.10.202312.10.2026Rådgivende ingeniørselskap innenfor vann og avløpsprosjektering
Kaare Mortensen AS956813301ISO 9001:2015NSKS 04121.12.202021.12.2026
Oppdrag for byggherrer innen infrastruktur, tomter og landskapsutforming
Kaare Mortensen AS956813301ISO 14001:2015NSKS 04221.12.202021.12.2026
Oppdrag for byggherrer innen infrastruktur, tomter og landskapsutforming
Eckholdt AS948191660ISO 9001:2015NSKS 04318.12.202018.12.2026
Prosjektering og utførelse av grunnarbeider, vei, vann og avløpsarbeider der det ytre miljø
kan påvirkes.
Eckholdt AS948191660ISO 14001:2015NSKS 04418.12.202018.12.2026
Prosjektering og utførelse av grunnarbeider, vei, vann og avløpsarbeider der det ytre miljø
kan påvirkes.
Tveito Maskin AS812488872ISO 9001:2015NSKS 04502.12.202102.12.2024Utførelse av tradisjonelle maskinentrepriser med vei, vann, betongarbeider, avløp og
masseforflytting som kjerneområder.
Tveito Maskin AS812488872ISO 14001:2015NSKS 04602.12.202102.12.2024Utførelse av tradisjonelle maskinentrepriser med vei, vann, betongarbeider, avløp og
masseforflytting som kjerneområder.