Kunnskap og ferdigheter

Kunnskap og ferdigheter

Krav til kunnskap og ferdigheter gjengir krav til kandidatens kompetanse i Normativt dokument for arbeidsmiljøleder OHSM. Kravene danner grunnlaget for utarbeidelse av kurs, eksamensoppgaver og bedømming av eksamensbesvarelser.