Søknad

Søknad

For å søke sertifisering må du logge på MittSertifikat.no med Vipps autentisering, som er enkel og sikker metode. Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema (IPMA- ønsket nivå). Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, last opp en pdf fil som viser til at «dokumentasjon ettersendes».

Du må velge dato for skriftlig prøve i søknadskjema. Datoen når skriftlig prøve er planlagt kan du også finne på vår nettside under Sertifiseringskalender. Søknadskjemaet inneholder felter som skal fylles med riktig informasjon:

  • Kandidatens profil – praktisk erfaring
  • CV (alle nivå)
  • Egenvurdering. Full egenvurdering for nivå A, B og C. Kun vurdering av kunnskap for nivå D.
  • Kompleksitet i ledelse av prosjekter (nivå A, B og C)
  • Sammendrag av erfaringer for hvert prosjekt (nivå A, B og C)