Prisliste for sertifisering av personer

Prisliste for sertifisering av personer

Prisene er gyldig fra og med 01.02.2024. Alle priser er med mva.

Alle sertifikat vil bli distribuert på våre hjemmesider og til internasjonale sertifikatdatabaser der det er påkrevd av akkrediteringsorganet.


Sertifiseringsavgift, første gangs sertifisering ………………………………………………………….. 8.900,-
Sertifiseringsavgiften dekker søknadsbehandling, eksamensgjennomføring, sensur og sertifikatforvaltning. Kontinuasjon dekker mulighet for å gå opp til eksamen på nytt inntil 2 ganger. Alle sertifikater vil bli distribuert på websider der det er påkrevd av akkrediteringsorganet. Sertifikatet er gyldig til utløpsdato.

Resertifisering / Kontinuasjon …………………………………………………………………………………… 4.850,-
Avgiften dekker søknad om sertifisering, søknadsbehandling, eksamensgjennomføring (skriftlig/muntlig), sensur, utstedelse og distribusjon av sertifikat. Årlig sertifiseringsavgift kommer i tillegg.

IPC-sertifikat (internasjonalt) eller EOQ-sertifikat (europeisk)  ……………………………………… 3.400,-
Disse sertifikatene bygger på et eksisterende sertifikat og kommer i tillegg.

Sertifikatkort (for hvert sertifikat) …………………………………………………………………………… 900,-


Oppsigelse av sertifikat
Sertifikatet er gyldig til det utløper. Oppsigelse må skje senest innen 1. november i inneværende år. Sertifikatinnehaver plikter å informere om endringer som påvirker sertifikatet som endring av adresser og fakturamottaker, endring av arbeidsgiver og oppsigelse av sertifikatet. Informasjon om endringer kan registreres direkte inn i www.mittsertifikat.no, eller sendes oss på epost til info@norsksertifisering.no
 
Sertifikatet er gyldig til utløpsdato.
Sertifiseringsavgiften dekker søknadsbehandling, eksamensgjennomføring, sensur og sertifikatforvaltning.
Alle sertifikater vil bli distribuert på websider der det er påkrevd av akkrediteringsorganet.

Kandidater med lese- og skrivevansker
Kan etter søknad til sertifiseringsorganet minst en uke før eksamen starter tilkjennes utvidet tid til den skriftlig prøven eller få en muntlig prøve. Personopplysninger som blir benyttet som grunnlag for beslutning om tilrettelagt eksamen ved personellsertifisering, herunder dokumentasjon på funksjonshemming fra lege, foresatt eller arbeidsgiver, blir ikke lagret. Se personvernerklæring.

Prisene er gjenstand for årlig justering.