Vedlikeholdstekniker – MT

Vedlikeholdstekniker – MT

Vedlikeholdskompetanse bidrar til å ivareta produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, infrastruktur, og således et bærekraftig næringsliv.

Markedet for sertifiseringsordningen er norsk industri, offentlig forvaltning, konsulenter, rådgivere og leverandører av tjenester og produkter. Formålet med ordningen er tredelt:

Samfunn:  Sikre en bred tilførsel av vedlikeholdskompetanse i markedssegmentet, og således bidra til å ivareta produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, infrastruktur med mer og således et bærekraftig næringsliv.

Virksomhet: Skaffe kompetanse som kan synliggjøre behov for å ivareta verdier, sikre den tekniske tilstanden og bidra til levetidforlengelse overfor toppledelsen, og som kan støtte denne i arbeidet med å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre styringssystem for vedlikehold.

Den sertifiserte: Egenverdi for den sertifiserte med hensyn til å kunne posisjonere seg i nåværende og framtidige jobber.

Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en vedlikeholdstekniker tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.