Kurs – sertifisering

Kurs – sertifisering

Godkjente kurs for sertifisering miljøleder EM

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For miljøleder (EM) benyttes reglene til European Organization for Quality som grunnlag for Norsk Sertifiserings normative dokumenter. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering AS. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering AS.

KursarrangørAdresseKontaktpersonGyldig til
Kiwa Kompetanse AS
Kursoversikt

Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo


Oddmund Wærp
oddmund.waerp@teknologisk.no
Tlf:934 60 292
Faks: 32 28 78 60