Sertifiseringsprosessen

Sertifiseringsprosessen

IPMA-sertifiseringen gjennomføres etter en formell prosess, utviklet av IPMA basert på EN ISO 17024 for sertifisering av personer.

Sertifiseringen kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Sertifiseringen foretas normalt to runder per år, kan gjennomføres bedriftsinternt og ellers når det oppstår et behov. Det holdes et åpent orienteringsmøte før hver ny runde.

Når kandidaten har bestemt seg for å søke sertifisering, fortsetter prosessen med et introduksjonsseminar. For hver kandidat utpekes to assessorer, hvorav en skal ha kjennskap til den bransjen kandidaten kommer fra.

Kandidaten skal gjennomføre en egenvurdering samt dokumentere sin erfaring, basert på krav som gjelder for det nivået og domenet som er aktuelt for kandidaten.

Kandidater på nivå D, C og B skal gjennomføre en skriftlig prøve på tre timer.

Etter dette trinnet får kandidatene tilbakemeldinger fra assessorene, med deres vurdering av resultatet så langt.

Kandidater på nivå C skal gjennomføre en workshop på en dag, mens kandidater på nivå B og A skal utarbeide en prosjektledelsesrapport.

Sertifiseringen avsluttes med et intervju på 1-2 timer, avhengig av nivå.