Rapport

Rapport

Generelt

Kandidater på nivå A og B skal utarbeide en ledelsesrapport fra et prosjekt, program eller portefølje. Rapporten skal beskrive samme prosjekt/program/portefølje som det er begrunnet score for i kompleksitetsmatrisen.

Rapporten skal beskrive utøvd ledelse av andre ved bruk av kompetanseelementer for den aktuelle rollen og domenet. Kompleksiteten som beskrives i rapporten skal tilsvare nivået det er søkt på.

Rapporten kan være på inntil 25 sider, med skrifttype (Times New Roman) størrelse 11. Det kan i tillegg benyttes maksimum 15 sider med vedlegg.

Rapporten leveres i søknadskjemaet når sertifiseringsorganet gir tilgang til det, etter at kandidaten har mottatt en positiv tilbakemelding på første del av sertifiseringen.

Struktur

Bakgrunn

Gjør rede for følgende på maksimum 3 sider, inklusive skisser:

  • Din rolle
  • Viktigste interessenter
  • Omfang (scope)
  • Hensikten med prosjektet
  • Organisering
  • Ressurser du hadde ansvar for

Ledelsesutfordringer

Beskriv dine ledelsesutfordringer gjennom prosjektet/programmet/porteføljen. Minst 80% av kompetanseelementene må være dekket i rapporten. Det bør også sjekkes av at minst 50 % av KCI-ene innen et kompetanseelement er dekket.

Det skal gjøres rede for følgende forhold:

  • Dine ledelsesutfordringer med hensyn til andre
  • Hvordan disse ble håndtert
  • Hvilket resultat som ble oppnådd
  • Refleksjoner over resultatet og hvilken læring som ble gjort

STAR-metoden (Situation, Task, Action, Result) kan benyttes for å strukturere tilnærmingen til kompetanseelementene.