Vedlikehold av kompetanse

Vedlikehold av kompetanse

Vedlikeholdsleder – vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere aktiviteter knyttet til vedlikehold av kompetanse utført i løpet av sertifikatets gyldighetsperiode:

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og/eller
  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold.
Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i, eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer, med mer. Nedenstående kursleverandører anses å tilby relevante kurs for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.