Om Norsk Sertifisering AS

Om Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan for tjenester, personer og bedrifter

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.