IPMA – digital pins

IPMA – digital pins

IPMA sertifiserte – alle domener og nivå, kan få en digital legitimasjon (pins) for den respektive sertifisering man innehar. Merkene kan kreves av enhver sertifisert profesjonell ved å logge seg på my.ipma.world.
Ved å utstede digitale pins vil IPMA øke synligheten til prosjektledelse og prosjektrelaterte yrker. IPMA sertifiserte vil kunne demonstrere sine prestasjoner i å tilegne seg ny kunnskap, ferdigheter og evner; markedsføre og forsterke sine egne, personlige merkevarer- og CV og utvikle karrieren ved å oppnå mestring i de ferdighetene som trenges mest i et dynamisk prosjektmiljø.