IPMAs rammeverk

IPMAs rammeverk

Ulike nivåer og domener i IPMA-sertifiseringen

Du kan velge mellom IPMA-sertifisering på fire nivåer. Du trenger ikke nødvendigvis å starte på laveste nivå, men kan melde deg på det nivået som passer basert på din kompetanse. Er du i tvil om hvilke nivå tilhører, så kan du lese mer under hvert nivå.

ProsjektProgramPortefølje
ASertifisert ProsjektdirektørSertifisert ProgramdirektørSertifisert Porteføljedirektør
BSertifisert Senior ProsjektlederSertifisert Senior ProgramlederSertifisert Senior Porteføljeleder
CSertifisert Prosjektleder
DSertifisert i prosjektlederkunnskap

Kompetanse

  • Kunnskap – samling av informasjon og erfaringer; tilegnes ved å lese, se, høre
  • Ferdigheter – å kunne utføre en oppgave i praksis; tilegnes ved å gjøre
  • Gjennomføringsevne  – å benytte kunnskap og ferdigheter i en gitt kontekst

Teoretiske fundament

IPMA har delt det teoretiske fundament på følgende måte:

Krav til forståelse av prosjektets rammebetingelser. Området er videre delt 5 kompetanseelementer, som igjen er vurdert ved hjelp av et sett indikatorer (KCI-er)

Krav til personlig og sosial kompetanse. Området er videre delt 10 kompetanseelementer, som igjen er vurdert ved hjelp av et sett indikatorer (KCI-er)

Krav til prosjektstyringsmetodikk. Området er videre delt 13 kompetanseelementer og 14 for program og portefølje, som igjen er vurdert ved hjelp av et sett indikatorer (KCI-er)

Disse er beskrevet i IPMA International Competence Baseline®.

Kompleksitet

Kompleksitet i ledelse av prosjekter er videre en viktig faktor for å skille mellom nivåer. Kompleksitet bestemmes gjennom bruk av 10 indikatorer.

Vi du lese mer om kompleksitet i prosjekt-, program- eller portefølje, finner du her på IPMA webside.