Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Kvalitetsrevisor QA

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen arbeidsmiljøledelse eller beslektede arbeidsfelt 

B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt.

Forkunnskaper

Fullført kvalitetsrevisorkurs godkjent av Norsk Sertifisering AS (minst 40 timer). Forkunnskaper til kandidater som ikke har gjennomført et slikt kurs vil bli vurdert individuelt ut fra tidligere opplæring og erfaring av sertifiseringsorganet. Det vil i utgangspunktet bli krevet minst 5 dagers tidligere opplæring innen kvalitet, HMS, risikostyring eller andre styringssystemer.

Revisjonserfaring

Kandidaten må ha deltatt som aktiv revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet inklusive forberedelse og rapportering.  Revisjonene kan være interne eller eksterne og være basert på ISO 19011 og ISO 9001 eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av en hel rapport og første side fra de andre som viser hvilken funksjon vedkommende hadde under revisjonen.  Søkeren må ha vært aktiv revisor, men behøver ikke å ha vært revisjonsleder.  Revisjonene må ikke være eldre enn 3 år ved sertifisering.  Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.

Bestått eksamen som kvalitetsrevisor hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

Søknaden fylles inn og sendes i MittSertifikat.no.

EOQ kompetansebevis

Dersom det ønskes Kompetansebevis som Kvalitetsrevisor (QA, Quality Auditor) fra European Organization for Quality i tillegg til norsk akkreditert sertifikat, kreves det bestått (skriftlig) eksamen fra kurs som dekker Del 1 i det normative dokumentet til Kvalitetsleder. Dette kurset vil normalt ta 5 dager.

Revisjonsleder kvalitet QLA

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år innen arbeidsmiljøledelse eller beslektede arbeidsfelt 

B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år innen kvalitet eller beslektede arbeidsfelt.

Fullført kvalitetsrevisorkurs godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 160 timer)

Dersom sertifiseringen ønskes gjennomført på bakgrunn av forkortet kurs (40 timer) innenfor QA/QLA, kreves det at kandidaten kan dokumentere tidligere opplæring innen kvalitet. Det vil da i utgangspunktet bli krevet minst 15 dagers tidligere opplæring innen kvalitet, HMS, risikostyring eller andre styringssystemer.

Revisjonserfaring

Kandidaten må ha deltatt som aktiv revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet inklusive forberedelse og rapportering. Revisjonene kan være interne eller eksterne og være basert på ISO 19011 og ISO 9001 eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av rapporter eller deler av rapporter, der det fremkommer revisorens rolle. Andre navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort. Minst 3 av de 5 revisjonene skal være utført i rollen som revisjonsleder for et revisjonslag med minst en medrevisor. Revisjonene må være utført i løpet av de siste 3 år før sertifisering.

Bestått eksamen som kvalitetsrevisor hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema – QLA (QA). Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge.

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.

EOQ kompetansebevis

Dersom det ønskes kompetansebevis som Revisjonsleder Kvalitet (QLA, Quality Lead Auditor) fra European Organization for Quality i tillegg til norsk akkreditert sertifikat, kreves det bestått QM eksamen (skriftlig og muntlig).