Priser – IPMA

Priser – IPMA

Sertifiseringsavgift for nivå C, B og A er eksklusive mva. Sertifiseringsavgift for Nivå D er ikke mva. pliktig.

Bli medlem i NFP (Norsk forening for prosjektledelse) (personlig) (bedrift) og få redusert pris for sertifisering.

Priser sertifisering*

Nivå Medlemmer NFP Ikke medlemmer
Nivå Dkr 6.500,-kr 7.200,-
Nivå Ckr 18.500,-kr 20.100,-
Nivå Bkr 20.800,-kr 22.800,-
Nivå Akr 26.000,-kr 28.800,-

Priser resertifisering*

Nivå Pris
Nivå Dkr 3.800,-
Nivå Ckr 7.800,-
Nivå Bkr 9.500,-
Nivå Akr 11.500,-

Dersom kravene til den skriftlige prøven ikke er oppfylt kan kandidatene velge å ta ny skriftlig prøve, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr. 5.000,-. Dette gjelder for nivå C, B og A. Ny skriftlig prøve for nivå D, blir belastet med kr. 2.500,-.

Dersom rapport nivå B underkjennes, kan kandidaten velge å levere ny rapport, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr 6.500,-.

Dersom resultatet av intervjuet blir underkjent, kan kandidaten velge å ta et nytt intervju og fullføre sertifiseringsprosessen i neste runde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr 3.000,-.

Utsettelse

Dersom en kandidat ønsker å utsette delvis eller hele sertifiseringsprosessen til neste sertifiseringsrunde, sender kandidaten skriftlig beskjed om dette til sertifiseringsorganet. Det påløper en administrasjonsavgift på kr. 1.000,-.

Avmelding

Ved avmelding frem til 1 uke etter introduksjonsseminaret refunderes 60 % av sertifiseringsavgiften. Ved avmelding frem til 1 uke før introduksjonsseminaret refunderes 90 % av sertifiseringsavgiften.

*Alle priser er eks. mva. unntatt sertifisering på nivå D, som er knyttet til undervisning.