Lover og forskrifter

Lover og forskrifter

Det overordnede formålet med å sertifisere produkter og tjenester er å forsikre berørte parter om at produktet eller tjenesten oppfyller aktuelle krav, herunder lovbestemte krav, krav i for­skrifter, bransjerelaterte krav og normer og aktuelle standarder.

Forskrift om administrative ordninger (§ 8-1) setter krav om at sertifiserte opplæringsvirksomheter skal ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder.

ForskrifterKommentarer til forskrifteneForskriftnr
Organisering, ledelse og medvirkningMed kommentar fra ATIL1355
Utførelse av arbeidMed kommentar fra ATIL1357
Administrative ordningerMed kommentar fra ATIL1360
MaskinforskriftenMed kommentar fra ATIL544
InternkontrollforskriftenMed kommentar fra ATIL1127
ProdusentforskriftenMed kommentar fra ATIL1359
Kjøretøyforskriften
Byggherreforskriften
ILO-konvensjon nr. 152
ILO-konvensjon nr. 167
Forskrift om laste- og losseinnretninger på skip
Sjøfart – Kranforskriften