Daglig leder - kvalitetsrevisor og revisjonsleder

Frode Ervik Pettersen er utdannet ved Den Grafiske Højskole i København. Han har lang og bred erfaring fra etablering, utvikling og revisjon av styringssystemer for kvalitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og miljø som leder og som rådgiver i privat og offentlig sektor og gjennom internasjonalt organisasjonsarbeid. Frode Ervik Pettersen har akkreditert sertifikat som revisjonsleder kvalitet.

frode+norsksertifisering.no                                         TLF : 913 18 075

Fagdirektør - kvalitetsrevisor - revisjonsleder

Crina Rauta har teknisk sivilingeniør utdannelse innen metallurgi, samt prosjektledelse, og økonomi og administrasjon. Crina har jobbet i flere bedrifter med å etablere, vedlikeholde og utvikle ledelsessystemer for kvalitet og HMS, har lang erfaring som kvalitetsrevisor og er kvalifisert som Risk Manager og Lean grønt belte.

crina+norsksertifisering.no                                         TLF : 930 99 889


Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4