Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato.

 • Utfylt søknad om resertifisering i MittSertifikat.no
 • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet. (finnes i søknadsskjemaet)
 • Dokumentasjon på at kandidaten i minst 2 år av den forrige 3-årsperioden har hatt arbeidserfaring som mangfoldsleder eller tilsvarende.
 • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse.
 • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved sertifisering. Oppgavene blir revidert hvert år i samsvar med utviklingen innenfor fagområdet. Flervalgsprøven avgis i MittSertifikat.no.
 • Rapport basert på følgende oppgave:
  • Redegjør for hovedpunkter i bedriftens rapportering på mangfold.
  • Redegjør for ett konkret eksempel der du som leder har bidratt til å skape endringer enten for
   • a. å bygge tillit,
   • b. å motarbeide diskriminering og undertrykking eller for
   • c. å bidra til at forskjeller blant ansatte kan bli ressurser til ny læring.
 • Rapporten lastes opp i søknadskjemaet under «filopplastning»