Arbeidsmiljøleder – OHSM

Arbeidsmiljøleder – OHSM

Jobber med helse og sikkerhet i arbeidsmiljø som koordinator, rådgiver eller leder, samt implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. NS-ISO 45001.

Arbeidsmiljøleder: Sertifiseringen vil være nyttig for personer som ønsker en karriere innen HMS- og arbeidsmiljøarbeid, eller HMS-faglig ansvar.

Sertifisert kompetanse: Arbeidsmiljøledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om sertifisering.

Sertifisering er en godkjenning av en uavhengig tredjepart. Sertifisering er blant annet en dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor sertifikatets virkeområde, i dette tilfellet ISO 45001.