Eksamen

Eksamen

Eksamen arrangeres av Norsk Sertifisering AS. Dato for kommende eksamener finnes i eksamensplanlegger i søknadsskjema.

Eksamen er kun skriftlig. Bestått eksamensresultat er gyldig i 12 måneder fra eksamensdato.

ID-kontroll

Kandidaten må legitimere seg før eksamen. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamensresultater

Ved sensur er det «Bestått» eller «Ikke  bestått» som gjelder. For å bestå kreves 70 % riktighet i besvarelsen. Kandidaten får bare opplyst «Bestått» eller «Ikke bestått» etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren «Ikke bestått». Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Kandidaten kan klage eller anke beslutningen ved en begrunnet og skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS. Anke- og klagefristen er 3 uker fra dato når informasjon om resultat ble sendt til kandidaten.