Sakkyndig virksomhet

Sakkyndig virksomhet

Ordning for sertifisering av virksomheter som utfører sakkyndig kontroll for enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner.

Forskrift om administrative ordninger § 8-6 krever at sakkyndig virksomhet (kan også være enkeltmannsforetak) skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet (AT). Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 13 (§ 13-1) angir hvilke type arbeidsutstyr som er underlagt krav om sakkyndig kontroll.

Forskriftene er ikke tilstrekkelig konkret med hensyn til å definere kvalifikasjonskrav for faglig leder og kontrollør. ”Bransjen” etablerte derfor Samordningsrådet for Kran, truck og masseforflytningsmaskiner i 1999 for å gi klarere krav, se «Tilleggskriterier og bransjekrav» i menyen til venstre.