Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato.

  • Utfylt søknad om resertifisering i MittSertifikat.no
  • Dokumentasjon på at kandidaten i minst 2 år av den forrige 3-årsperioden har hatt arbeidserfaring som Risk Manager eller tilsvarende.
  • Dokumentasjon på at kandidaten har vedlikeholdt sin kompetanse i sertifikatets gyldighetsperiode.
  • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved sertifisering. Oppgavene blir revidert hvert år i samsvar med utviklingen innenfor fagområdet. Flervalgsprøven avgis i MittSertifikat.no.
  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.