Akkreditering og godkjenninger

Akkreditering og godkjenninger

Vår policy er at de tjenester som Norsk Sertifisering AS leverer skal være akkrediterte, dvs. at vår måte å arbeide på blir bedømt, godkjent og fulgt opp av Norsk Akkreditering.