Bruk av merke, logo og sertifikater

Bruk av merke, logo og sertifikater

Bruk av Norsk Sertifiserings navn, merke, logo og sertifikater

Sertifiserte virksomheter rett til å benytte Norsk Sertifiserings logo og akkrediteringsmerke (OBS: Gjelder kun systemsertifisering) i markedsføringsøyemed, så lenge det ikke er villedende. Akkrediteringsmerket skal ikke benyttes på produkt, emballasje, konvolutter, etc. Akkrediteringsmerket skal ikke knyttes til laboratorietest-, kalibrerings- eller inspeksjonsrapporter, da slike rapporter oppfattes som produkter. Akkrediteringsmerke kan brukes på brevark, markedsføringsmateriell, nettside, osv. Logoen skal imidlertid ikke virke større enn virksomhetens egen logo og være plassert i nærheten av og i alle fall på samme side som egen logo. Løsningen skal være godkjent av Norsk Sertifisering før bruk.

Bruken skal tydelig knyttes til den sertifiserte virksomheten, og dersom virksomheten leverer både sertifiserte og ikke-sertifiserte tjenester, skal logoen benyttes på en slik måte at den ikke utilsiktet kan knyttes til ikke-sertifiserte tjenester.

Sertifikater fra Norsk Sertifisering skal brukes og evt. kopieres i sin helhet, slik at eventuelle begrensninger kommer klart fram. Tekst i sertifikatet skal ikke trekkes ut av sin sammenheng for separat bruk.

Nedlastning av Norsk Sertifiserings logo og merke

Våre sertifiserte virksomheter kan laste ned logo og merke fra medlemssiden. Logo og merke finnes i 4 forskjellige formater til ulike bruksområder, herunder AI-fil for trykksaker (proprietær Adobe-fil som benyttes i Adobeprogrammer som InDesign, Illustrator og Photoshop); EPS-fil for trykksaker. Samme som AI-fil, men kan også brukes av andre designprogrammer; JPEG for Web og Word; TIFF, samme type fil som JPEG