Eltakstperson-bolig – ELT-B Eltakstperson-næring – ELT-N

Eltakstperson-bolig – ELT-B Eltakstperson-næring – ELT-N

Eltakst sertifisering

Eltakstpersoner sikrer en spesialisert eltakstkompetanse og kvalitetssikring i et bredt sammensatt elektromarked.

Sertifiseringsordningen sikrer en bred tilførelse av sertifisert eltakstkompetanse og således bidra til å:

  • verne om liv og helse gjennom forebyggende tiltak mot elektrisk sjokk og brann i el-installasjoner
  • forebygge el-skader på produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, boliger, fritidseiendom og infrastruktur og således sikre driftskontinuitet for samfunn og næringsliv
  • sikre objektiv kompetansetilførelse som sakkyndig oppnevnt, eller meddommer i retts- og/eller tvistesaker
  • sikre sakkyndig kompetanse for part i en retts- eller tvistesak
  • sikre en spesialisert eltakstkompetanse og kvalitetssikring i et bredt sammensatt elektromarked
  • fastsette verdi på el-installasjoner ut ifra dagens regelverk/standarder og objektenes tilstand
  • sikre en objektiv vurdering av skadeomfang etter brann, branntilløp, overspenningsskader og vann- og naturskader på el-installasjoner
  • klarlegge feilkilder og årsakssammenhenger ved hendelser eller registrerte avvik i eller feil på el-installasjoner