Workshop

Workshop

Workshop (nivå A, C) – Simulering / rollespill med tilhørende oppgaver

Workshop er en samling hvor kandidatene får beskrevet en situasjon/et prosjekt med tilhørende oppgave og rolle (prosjekt, portefølje eller programleder) og nivå (A, B eller C), mens de blir observert av assessoren.

Hensikten med workshop er å vurdere personlige og sosiale kompetanser i et miljø hvor samhandling skjer med én eller flere personer.

Assessorene skal bekrefte identiteten til kandidaten ved hjelp av offentlig eller selskapsgodkjent legitimasjon.

Assessorene kan velge bestemte aktiviteter for hver kandidat, slik at de dekker områder der de ikke har dokumentert tilstrekkelig tidligere i prosessen.

Det er alltid minst to assessorer til stede. Det er normalt 3-7 kandidater tilstede. Assessorene skal vurdere hver kandidat i minimum 30 minutter.

Vurdering av kandidatene gjøres på individuell basis og er ikke basert på resultatene av gruppearbeidet. Alle hjelpemidler er tillatt.