Nivå C

Nivå C

Bli anerkjent som en profesjonell gjennom sertifisering

En IPMA nivå C-sertifisering er en internasjonal anerkjennelse av ditt erfaringsnivå i å lede mindre komplekse prosjekter. Du innehar kompetansen som beskrevet av IPMA International Competence Baseline®, og har vist at du kan bruke disse i praksis, og tar lederansvar.

Nivå C – Sertifisert prosjektleder

For deg som er leder av mindre komplekse prosjekter og har minst 3 års erfaring på dette nivået.

Nivå C krever minimum 3 års erfaring fra ledelse (management) av andre i prosjekter av moderat kompleksitet gjennom alle faser, eller 3 års erfaring i en ansvarlig lederrolle med å bistå prosjektlederen i komplekse prosjekter. I begge tilfeller må det kunne vises til anvendelse av kunnskap/teori fra alle relevante kompetanseelementer. Erfaringen skal fortrinnsvis være fra de 6 siste årene.

Perioden erfaringen relateres til, kan utvides med inntil 4 år, dersom dette kan begrunnes.

For å oppnå et nivå C-sertifikat, må kandidaten dokumentere kunnskap, ferdigheter og gjennomføringsevne innen 80 % av kompetanseelementene som gjelder for prosjekter, det vil si 23 av 28 kompetanseelementer i moderat komplekse omgivelser.