Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Vedlikeholdsingeniør – Maintenance Engineer (ME)

Fagbrev, teknisk fagskole, bachelor eller høyere innenfor relevante fagområder, for eks. mekaniske- elektro-, automasjons-, instrument- og IKT-fag og minst 3 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i en vedlikeholdsfunksjon i henhold til jobbprofil og oppgavebeskrivelse, tilsvarende relevant driftserfaring i nært samarbeid med vedlikeholdsfunksjoner og/eller prosjekterfaring relatert til vedlikehold.

Fullført vedlikeholdsingeniør kurs godkjent av Norsk Sertifisering AS

Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifi­seringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og dette Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i det normative dokumentet.

Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet, for eksempel egenstudier, e-læring. Ikke mer enn 40 % av kurset skal i så fall erstattes av alternative opplæringsformer. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

  • WCM vedlikeholdsingeniør i samsvars med kompetanse og ferdigheter for vedlikeholdsingeniør fastsatt i dette normative dokumentet. Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og det Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i punkt 5.2 i det normative dokumentet. Kurset skal være av ca. 80 undervisningstimers varighet.
  • WCM vedlikeholdstekniker etter det normative dokumentet kan søke sertifisering som vedlikeholds­ingeniør etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdsingeniør med ca. 20 undervisningstimers varighet. 
  • WCM-vedlikeholdsleder etter det normative dokumentet kan søke om sertifisering som vedlikeholds­ingeniør etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdsingeniør med ca. 20 undervisningstimers varighet.

Vedlikeholdstekniker – Maintenance Technician (MT)

Fagbrev, teknisk fagskole, bachelor eller høyere innenfor relevante fagområder, f.eks. mekaniske- elektro-, automasjons-, instrument- og IKT-fag og minst 3 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i en vedlikeholdsfunksjon i henhold til jobbprofil og oppgavebeskrivelse, tilsvarende relevant driftserfaring i nært samarbeid med vedlikeholdsfunksjoner og/eller prosjekterfaring relatert til vedlikehold.

Fullført vedlikeholdstekniker kurs godkjent av Norsk Sertifisering AS

Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifi­seringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og dette Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i det normative dokumentet.

Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet, for eksempel egenstudier, e-læring. Ikke mer enn 40 % av kurset skal i så fall erstattes av alternative opplæringsformer. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

  • WCM-kurs i samsvars med kompetanse og ferdigheter for vedlikeholdstekniker fastsatt i dette normative dokumentet. Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og det Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i punkt 5.1 i det normative dokumentet. Kurset skal være av ca. 80 undervisningstimers varighet.
  • WCM vedlikeholdsingeniør etter det normative dokumentet kan søke om sertifisering som vedlikeholds­tekniker etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdstekniker med ca. 25 undervisningstimers varighet.
  • WCM-vedlikeholdsleder etter det normative dokumentet kan søke om sertifisering som vedlikeholds­tekniker etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdstekniker med ca. 30 undervisningstimers varighet.
Bestått eksamen som vedlikeholdsleder hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del. Eksamensresultat er gyldig i 12 måneder fra eksamensdato og sertifiseringen vil bli innvilget når forutsetningene er innfridd.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema (ME) / (MT). Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge. .

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.