Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Vedlikeholdsingeniør – Maintenance Engineer (ME)

Fagbrev, teknisk fagskole, bachelor eller høyere innenfor relevante fagområder, for eks. mekaniske- elektro-, automasjons-, instrument- og IKT-fag og minst 3 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i en vedlikeholdsfunksjon i henhold til jobbprofil og oppgavebeskrivelse, tilsvarende relevant driftserfaring i nært samarbeid med vedlikeholdsfunksjoner og/eller prosjekterfaring relatert til vedlikehold.

Fullført vedlikeholdsingeniør kurs godkjent av Norsk Sertifisering AS

Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifi­seringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og dette Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i det normative dokumentet.

Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet, for eksempel egenstudier, e-læring. Ikke mer enn 40 % av kurset skal i så fall erstattes av alternative opplæringsformer. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

  • WCM vedlikeholdsingeniør i samsvars med kompetanse og ferdigheter for vedlikeholdsingeniør fastsatt i dette normative dokumentet. Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og det Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i punkt 5.2 i det normative dokumentet. Kurset skal være av ca. 80 undervisningstimers varighet.
  • WCM vedlikeholdstekniker etter det normative dokumentet kan søke sertifisering som vedlikeholds­ingeniør etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdsingeniør med ca. 20 undervisningstimers varighet. 
  • WCM-vedlikeholdsleder etter det normative dokumentet kan søke om sertifisering som vedlikeholds­ingeniør etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdsingeniør med ca. 20 undervisningstimers varighet.

Vedlikeholdstekniker – Maintenance Technician (MT)

Fagbrev, teknisk fagskole, bachelor eller høyere innenfor relevante fagområder, f.eks. mekaniske- elektro-, automasjons-, instrument- og IKT-fag og minst 3 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i en vedlikeholdsfunksjon i henhold til jobbprofil og oppgavebeskrivelse, tilsvarende relevant driftserfaring i nært samarbeid med vedlikeholdsfunksjoner og/eller prosjekterfaring relatert til vedlikehold.

Fullført vedlikeholdstekniker kurs godkjent av Norsk Sertifisering AS

Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifi­seringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og dette Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i det normative dokumentet.

Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet, for eksempel egenstudier, e-læring. Ikke mer enn 40 % av kurset skal i så fall erstattes av alternative opplæringsformer. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

  • WCM-kurs i samsvars med kompetanse og ferdigheter for vedlikeholdstekniker fastsatt i dette normative dokumentet. Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og det Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i punkt 5.1 i det normative dokumentet. Kurset skal være av ca. 80 undervisningstimers varighet.
  • WCM vedlikeholdsingeniør etter det normative dokumentet kan søke om sertifisering som vedlikeholds­tekniker etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdstekniker med ca. 25 undervisningstimers varighet.
  • WCM-vedlikeholdsleder etter det normative dokumentet kan søke om sertifisering som vedlikeholds­tekniker etter fullført tilleggsopplæring for vedlikeholdstekniker med ca. 30 undervisningstimers varighet.
Bestått eksamen som vedlikeholdsleder hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del. Eksamensresultat er gyldig i 12 måneder fra eksamensdato og sertifiseringen vil bli innvilget når forutsetningene er innfridd.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

Søknaden fylles inn og sendes i MittSertifikat.no.