Vedlikehold av kompetanse

Vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere aktiviteter knyttet til vedlikehold av kompetanse utført i løpet av sertifikatets gyldighetsperiode:

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og / eller
  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Opplæring

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i, eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer, med mer. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.