Sertifisering av tjenester

Sertifisering av tjenester

Krav om sertifisering av sakkyndig kontrollvirksomhet og opplæringsvirksomhet er en lovfestet sertifiseringsordning.