Skriv fra Arbeidstilsynet

Skriv fra Arbeidstilsynet

DatoTema
13.08.1987Personbefordring med kran
04.12.1990Sikringsutstyr på lastebil / traktormonterte kraner
07.02.1996Veiledning fra Arbeidstilsynet om sertifikater og CE-merking
25.11.1998Nordisk harmonisering av kompetansebevis
07.08.2000Tilsyn med havbruk
04.07.2001Godkjenning sertifisert sakkyndig virksomhet
04.07.2001Godkjenning sertifisert opplæringsvirksomhet
19.03.2002Sertifikatformularer
12.06.2002Retningslinjer for praksisopplæring
18.10.2002Dokumentasjon på sakkyndig kontroll
23.10.2002Opplæring på trucker med lastekapasitet over 10 tonn
04.12.2002Krav om setebelte i gaffeltruck
13.02.2003Bro- og traverskraner, fare for skade på liv og helse
04.03.2003Status for opplæringsplaner av praktisk opplæring og prøving
17.03.2003Etterkontroll av sakkyndig virksomhet
17.09.2003Konvertering av utenlandske kompetansebevis
21.10.2003Undervisningsform for sikkerhetsopplæring
12.11.2003Krav til setebryter i truck
18.02.2004Uro rundt systemet for sakkyndig virksomhet
02.08.2004Sikkerhetsutstyr på lastebilkraner og traktormonterte kraner
07.12.2004Krav til setebryter og vern som sikrer at fører er sikkert plassert ved betjeningsinnretningene
30.11.2004Forskrifter om tilbakevirkende kraft
30.03.2005Tiltak mot utilsiktet betjening av trucker
28.06.2005Retningslinjer for bruk av personkurv ved fjellrensk
30.06.2005Teleskoptrucker
17.08.2007Dobbel sikring av støttelabber på lastebilkran
25.09.2007Nye regler for bruk av personkurv
09.04.2008Kontrollørers tilknytningsforhold til sakkyndig virksomhet
18.04.2008Sakkyndig kontroll av selvreisende tårnkran
10.06.2008Sakkyndig kontroll av verneinnretninger på arbeideutstyr
07.11.2008Sikkerhetsopplæring på teleskoptruck
06.01.2009Kunnskap om standarder
21.08.2009Retningslinjer for fjellsikringarbeid
06.05.2010Sikkerhetsopplæring på minikraner
12.07.2010Løft med hjullaster
01.10.2010Ny klassifisering av løfteredskap (løfteutstyr)
28.10.2010Sakkyndig kontroll av skogsmaskiner
22.12.2010Kontroll av bremser på motorredskap
22.02.2011Endring i norm for sertifisert sikkerhetsopplæring
23.02.2011Sakkyndig kontroll av traktorkran
10.06.2011Sakkyndig kontroll av skogsmaskiner bortfaller
21.06.2011Midlertidig ansettelse av kontrollører
03.11.2011Endringer i norm for sertifisert sikkerhetsopplæring
09.02.2012Klassifisering løfteutstyr
01.01.2013Personløft
26.04.2013Retningslinjer for fjellsikringsarbeid- rev 2 opphører
17.10.2014Bruk av sikkerhetsbelte i mobilt arbeidsutstyr
05.01.2015Personløft retningslinjer disp
02.07.2015Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring – status
19.08.2015Reparasjon av førervern / ropshytter
10.11.2015Opplæring minikran
08.12.2015Usikkerhet om sertifisert sikkerhetsopplæring
15.01.2016Akvakultur
07.11.2016Reparasjon av ROPS-hytter
18.05.2017Bruk av solskjermingsfilm i maskiner
15.06.2017Ettermontering av tilhengerfeste på maskin
30.11.2017Kunnskap om standarder
28.08.2019Avklaringer fra Arbeidstilsynet, herunder
Krav til sikkerhetsbryter i truck
Tilhengerfeste på arbeidsutstyr – ettermontering på maskin og regler for samsvarsvurdering
Ettermontering av solskjermingsfilm
Reparasjon av førervern – ROPS (roll over protection structure)
Klassifisering av løfteredskap – (mellom last og krankrok)
25.09.2019Endringer i modul 4.2 Løfte og stablevogner for gods, Truck
DatoSkriv fra European Commission
Des.2009Utskiftbart utstyr personløft
Jun.2012Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery
DatoSkriv fra Norsk Sertifisering
27.08.2012Påbygging av lastebilkran G8