Kvalitetsleder – QM

Kvalitetsleder – QM

Ansvarlig for å vedlikeholde og implementere virksomhetens ledelsessystemet for kvalitet og implementere dette i praksis

En kvalitetsleder leder ikke bare et team av arbeidere, men leder og motiverer alle ansatte i en virksomhet for å sikre at selskapet produserer/leverer de beste produktene eller tjenestene. En kvalitetsleder jobber for å utvikle og forbedre ledelsessystemer i selskapet og overvåker kundetilfredsheten. Slike ledere gjennomfører også strategisk planlegging slik at selskapet kan operere mer effektivt. En kvalitetsleder er ansvarlig for å vedlikeholde og implementere selskapets ledelsessystemer og hjelper til å utvikle målesystemer for å bestemme forbedring av organisasjonen.

Sertifisert kompetanse er et beslutningsgrunnlag for rekruttering og valg av personer og har en egenverdi ved karriereutvikling. Det anses også som dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor områder som har betydning for samfunnet. Ledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkreditert sertifisering.

Den sertifiserte kvalitetslederen leder og mestrer prosessforbedringer –  fra små bedrifter til multinasjonale selskaper – som kan ha lokalt eller globalt fokus i for enhver bransje/industri/næring/fagfelt. Sertifiserte kvalitetsledere evaluerer og utvikler nye teknikker for pålitelighet og kvalitetskontroll for prosesser og produkter. De etablerer også prosedyrer og analyserer data for å sikre kvalitet og pålitelighet av hvert produkt. Sertifiserte kvalitetsledere skal være i stand til å motivere og evaluere ansatte, styre prosjekter og menneskelige ressurser, analysere økonomiske situasjoner, bestemme og evaluere risiko og bruke verktøy og teknikker for å løse eventuelle utfordringer.

Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart på at en kvalitetsleder tilfredsstiller gitte krav til realkompetanse og opplæring og dermed har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene.