ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø er en dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.