Eksamen

Eksamen

Eksamen arrangeres av Norsk Sertifisering AS. Dato for kommende eksamener finnes i eksamensplanlegger, se lenke under, eksamensdato.

Eksamen består av en teori del og en praksis del, se offentlig veiledning om eksamen under. Dersom kandidaten består kun teori- eller kun praksisdel av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Hvis fristen er overgått, må kandidaten ta fulleksamen på nytt.

ID-kontroll

Kandidaten må legitimere seg før eksamen. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamensresultater

Ved sensur er det «Bestått» eller «Ikke  bestått» som gjelder. For å bestå kreves 80 % riktighet i besvarelsen (for både teori og praksis). Kandidaten får bare opplyst «Bestått» eller «Ikke bestått» etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren «Ikke bestått». Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Kandidaten kan klage eller anke beslutningen ved en begrunnet og skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS. Anke- og klagefristen er 3 uker fra dato når informasjon om resultat ble sendt til kandidaten.