Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Utdannelse og yrkeserfaring (A, B eller C må innfris):

A) Bachelor eller høyere og minst 5 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 2 års erfaring fra som leder av enheter eller personell i en vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste som vedkommende har direkte ansvar for, eller

B) Teknisk fagskole eller tilsvarende og minst 7 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 3 års erfaring som leder av lag eller personell i en vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste som vedkommende har direkte ansvar for, eller

C) Fagbrev eller tilsvarende i mekaniske fag og minst 9 års relevant og oppdatert yrkeserfaring, hvorav minst 5 års erfaring som leder av lag eller personell i en vedlikeholdsfunksjon eller vedlikeholdstjeneste som vedkommende har direkte ansvar for.

Fullført vedlikeholdslederkurs godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 80 timer)

Kurset og kursarrangøren må være godkjent av et sertifi­seringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og dette Normative Dokumentet. Kurset må dekke de kompetansekravene som er gitt i dette dokumentet. Kurset skal være av ca. 80 undervisnings­timers varighet.

Alternative opplæringsformer til klasserom basert læring kan defineres i kursprogrammet, for eksempel egenstudier, e-læring. Ikke mer enn 40 % av kurset skal i så fall erstattes av alternative opplæringsformer. Opplæringsformen må være egnet for formålet og være spesifisert i kursprogrammet.

Bestått eksamen som vedlikeholdsleder hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema (MM). Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge.

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte EM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse.