Sertifisering av personer – PERS 005

Sertifisering av personer – PERS 005

Norsk Sertifisering AS er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter.

Akkrediteringsdokument PERS 005

Normativt dokumentBeskrivelseMerknader
Normativt dokument for ISM-revisorerNormativt dokument som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISMS koden som kravdokument, 4. desember 2015ISM-revisor (International Safety Management Auditor, ISMS)
Normativt dokument for ISM-revisjonslederNormativt dokument som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISMS koden som kravdokument, 4. desember 2015ISM-revisjonsleder ((International Safety Management Lead Auditor, ISMS)
EOQ CoS 31000:2012Normativt dokument som grunnlag for sertifisering av Risk Managers basert på CoS/CS 31000:2012 av 4. desember 2015Risk Manager (RM)
EOQ CoS 9000:2015Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsrevisorer og revisjonsledere kvalitet basert på CoS/CS 9000:2015 av 4. desember 2015Kvalitetsrevisor (Quality Auditor, QA) og Revisjonsleder kvalitet (Quality Lead Auditor, QLA)
EOQ CoS 9000:2015Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsledere basert på CoS/CS 9000:2015 av 4. desember 2015Kvalitetsleder (Quality Manager, QM)
EOQ CoS 9000:2015Normativt dokument for sertifisering av miljøledere basert på CoS/CS 14000:2015 av 4. desember 2015Miljøleder (Environmental Systems Manager, ESM)
Normativt dokument for VedlikeholdslederNormativt dokument for sertifisering av vedlikeholdsledere basert på NS-EN 15628:2014 og normativt dokument for sertifisering av vedlikeholdsledere av 18. juli 2016Vedlikeholdsleder (Maintenance Systems Manager, MM)
Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Lekeplassutstyrs-inspektørerRetningslinjer for sertifisering av Lekeplassutstyrsinspektører i hht. ihht. NS-EN 1176:2008 Del 1-7 og del 10 Utgave 11.01, samt NS-EN 1176-11:2014 Lekeplassutstyrsinspektører (LEK)
Normativt dokument for EltakstpersonNormativt dokument for Eltakstperson, utgave 06. mai 2022Eltakstperson-Bolig (ELT-B)
Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014 Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014, utgave fra 04. juli 2022.Vedlikeholdstekniker – MT
Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014, utgave fra 04. juli 2022. Vedlikeholdsingeniør – ME