Intervju

Intervju

Intervju (nivå A, B og C)

Hensikten med intervjuene er å først og fremst vurdere funksjonelle og kontekstuelle kompetanser. Intervjuet kan bli tatt opp på video. Kandidaten skal godkjenne dette på forhånd.

Ordinært intervju

  • To assessorer skal delta aktivt i intervjuet.
  • Kandidaten skal legitimere seg med godkjent legitimasjon med bilde.
  • Assessorene skal finne tilstrekkelig bevis på kandidatens kompetanse innenfor den avsatte tiden.
  • Assessorene kan avslutte intervjuet før tiden, dersom de har funnet nok bevis allerede.
  • Assessorene vil dokumentere både spørsmål som stilles og svar som gis.
  • Varigheten på intervjuet er maksimum 90 minutter for nivå A, 120 minutter for nivå B, og 60 minutter for nivå C.

Utvidet intervju

  • Det kan benyttes utvidet intervju i stedet for workshop dersom det er for få kandidater til en meningsfylt workshop.
  • To assessorer skal delta aktivt i intervjuet.
  • Varigheten for et utvidet intervju på nivå A er 120 minutter, og på nivå C 90 minutter.