Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år ledelseserfaring, eller

B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år ledelseserfaring

Fullført kurs for mangfoldsledelse godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 80 timer).

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet med presiseringer som er foretatt av Norsk Sertifisering og dokumentert i krav til kunnskap og ferdigheter for DM. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Bestått eksamen som mangfoldsleder hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se «Offentlig veiledning» om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den del-eksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny del-eksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

Søknaden fylles inn og sendes i MittSertifikat.no.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte EM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse.