Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested og minst 4 års yrkeserfaring, derav 2 år ledelseserfaring, eller

B) 8 års yrkeserfaring, derav 2 år ledelseserfaring

Fullført kurs for mangfoldsledelse godkjent av Norsk Sertifisering AS (ca. 80 timer).

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet med presiseringer som er foretatt av Norsk Sertifisering og dokumentert i krav til kunnskap og ferdigheter for DM. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Bestått eksamen som mangfoldsleder hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se «Offentlig veiledning» om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den del-eksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny del-eksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema (DM). Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge.

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte EM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse.