Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato.

  • Utfylt søknad om resertifisering i MittSertifikat.no
  • Dokumentasjon på at kandidaten i minst 2 år av den forrige 3-årsperioden har hatt arbeidserfaring som kvalitetsrevisor /revisjonsleder kvalitet
  • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse.
  • Dokumentasjon på at det er gjennomført minst 3 revisjoner av totalt minst 15 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering) i løpet av 3 årsperioden. Rapportene skal lastes opp i søknadskjemaet på MittSertifikat.no for gjennomgang og vurdering av faglig nivå før sertifikatet fornyes. Revisjonene kan være interne eller eksterne. Søkeren må ha vært aktiv revisor, men behøver ikke å ha vært revisjonsleder for resertifisering som kvalitetsrevisor QA. For resertifisering som Revisjonsleder kvalitet-QLA må minst en revisjon skal være utført i rollen som revisjonsleder for et revisjonslag med minst en medrevisor. Dette skal fremgå av rapporten. Revisjonsrapportene som lastes opp kan være en hel rapport og en side fra to andre som viser hvilken rolle søkeren hadde i revisjonen. Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.
  • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved sertifisering. Oppgavene blir revidert hvert år i samsvar med utviklingen innenfor fagområdet. Flervalgsprøven avgis i MittSertifikat.no.
  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.