Krav ved resertifisering

Krav ved resertifisering

Resertifisering skjer hvert tredje år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato.

  • Utfylt søknad om resertifisering i MittSertifikat.no
  • Dokumentasjon på at kandidaten i minst 2 år av den forrige 3-årsperioden har hatt arbeidserfaring som kvalitetsrevisor /revisjonsleder kvalitet
  • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse.
  • Dokumentasjon på at det er gjennomført minst 3 revisjoner av totalt minst 15 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering) i løpet av 3 årsperioden. Rapportene skal lastes opp i søknadskjemaet på MittSertifikat.no for gjennomgang og vurdering av faglig nivå før sertifikatet fornyes. Revisjonene kan være interne eller eksterne. Søkeren må ha vært aktiv revisor, men behøver ikke å ha vært revisjonsleder for resertifisering som kvalitetsrevisor QA. For resertifisering som Revisjonsleder kvalitet-QLA må minst en revisjon skal være utført i rollen som revisjonsleder for et revisjonslag med minst en medrevisor. Dette skal fremgå av rapporten. Revisjonsrapportene som lastes opp i søknadskjemaet kan være en hel rapport og en side fra to andre som viser hvilken rolle søkeren hadde i revisjonen. Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.
  • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er de samme som ved sertifisering. Oppgavene blir revidert hvert år i samsvar med utviklingen innenfor fagområdet. Flervalgsprøven avgis i MittSertifikat.no.
  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.