Hvorfor IPMA-sertifisering?

Hvorfor IPMA-sertifisering?

Gjennom en IPMA-sertifisering får du en god innsikt i dine styrker og svakheter innen prosjekt-, program- eller porteføljeledelse, og får tydeliggjort ditt utviklingspotensiale.

Følgende prinsipper legges til grunn for IPMA-sertifiseringen:
 • rettferdig: bruk av standardiserte prosess og lik behandling av alle kandidater
 • gyldig: benytter bare dokumentasjon som er relevant for kompetansen(e) som vurderes
 • pålitelig og konsistent, slik at hver kandidat vil få samme vurderingsresultat hvis de vurderes av ulike assessorer, og at hver assessor benytter de samme prinsippene for hver kandidat de vurderer:
  • basert på relevant dokumentasjon for nivået som vurderes
  • basert på tilstrekkelig dokumentasjon slik at assessor kan gjøre en solid vurdering
  • basert på autentisk dokumentasjon, som kan verifiseres som kandidatens dokumentasjon
  • nøyaktig: det benyttes forskjellige vurderingsmetoder gjennom prosessen
  • transparent, slik at kandidaten er klar over: vurderingsprosessen, kostnader og kriterier som assessorene legger til grunn for vurderingen.