Sertifiseringskalender

Sertifiseringskalender

Sertifiseringskalender vår 2023 

Sertifiseringstrinn  Nivå A  Nivå B  Nivå C  Nivå D  
Åpent orienteringsmøte i Oslo (R*)26.01.2023 26.01.2023 26.01.2023 26.01.2023
Påmeldingsfrist (R)09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023 09.02.2023
Introduksjonsseminar (R)16.02.2023 16.02.2023 16.02.2023 16.02.2023
Innsending av søknad, CV og egenvurdering (R)27.03.2023 27.03.2023 27.03.2023 27.03.2023
Skriftlig prøve   20.04.2023 20.04.2023 20.04.2023
Tilbakemelding/ Assessorvurdering23.05.2023 23.05.2023 23.05.2023 23.05.2023
Workshop  01.06.2023 
Innlevering av prosjektledelsesrapport / caserapport26.06.202309.06.2023    
Virksomhetscase (A) / Intervju (A,B,C)24.08.202314.06.2023/
15.06.2023
08.06.2023 
Assessorevaluering (R)07.09.2023 24.06.2023 24.06.2023 
Utstedelse av sertifikat (R)29.09.2023 10.07.2023 10.07.202310.07.2023
(*R- gjelder også resertifisering)

*Påmelding kan sendes også etter denne fristen ved å søke direkte i MittSertifikat.no