Tekniske komiteer

Tekniske komiteer

Norsk Sertifisering har etablert et fagstyre for våre sertifiseringsområder PERS 005 og bransjeråd for MSYS012. Fagstyrets og bransjerådets primære oppgave er å vurdere kvalifikasjonsgrunnlaget for fagrevisorer/tekniske eksperter på de respektive områdene og delta i den formelle godkjenningen av disse for oppdrag i Norsk Sertifisering AS.

Ta kontakt med en av oss i Norsk Sertifisering AS hvis du trenger mer detaljert informasjon om fagstyret og tekniske komiteer.