Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) utdannelse fra universitet eller høyere lærested

B) yrkesutdannelse etter videregående skole

Yrkeserfaring: Minst 4 års yrkeserfaring, derav minst 2 år som er relevant for tekniske og operasjonelle aspekter av risikostyring.

Forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om risiko og forståelse om hvordan det påvirker virksomheter. Det stilles krav til deltakelse på kurs/opplæring på 80 timer inklusive oppgaver og øvelser. Dersom kurset er på 40 timer (en uke) kreves det ytterligere forkunnskaper i form av tidligere opplæring innen risikostyring, kvalitets-. sikkerhets- eller miljøledelsessystemer som tilsvarer bortfallet av undervisning. Norsk Sertifisering AS kan gi ytterligere veiledning her.

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet. .

Bestått eksamen som Risk Manager (risikoleder) hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen er skriftlig. Grunnlaget for eksamensspørsmål er krav i normativt dokument. Eksamensform er redegjort for i «Offentlig veiledning om eksamen» og søknadsskjema for sertifisering skal fylles ut. Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

Søknaden fylles inn og sendes i MittSertifikat.no.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte RM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet og EOQ-kompetansebeviset påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.