Kurs – sertifisering

Kurs – sertifisering

Godkjente kurs for sertifisering ISM revisor (ISM) / ISM revisjonsleder (ILA)

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For ISM revisor (ISM) / ISM revisjonsleder (ILA) benyttes Norsk Sertifiserings normativt dokument. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering AS. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering AS om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering AS.

KursarrangørAdresseKontaktpersonUtløpsdato
Sikkerhetssenteret Rørvik AS


Handsvikvegen 3C
7900 Rørvik

Bjørn Aage Hestvik
+47 74 39 22 22
29.04.2027