Kurs – sertifisering

Kurs – sertifisering

Godkjente kurs for sertifisering revisor ISM / revisjonsleder ILA

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For revisor ISM / revisjonsleder ILA benyttes Norsk Sertifiserings normativt dokument. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering AS. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering AS om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering AS.

KursarrangørAdresseKontaktpersonUtløpsdato
Frøy ASA


Strandveien 8
7900 Rørvik

Fredrik Lie-Gjeseth
47 958 00 309
27.05.2025