Kurs – sertifisering

Kurs – sertifisering

Godkjente kurs for sertifisering risk manager RM

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For Risk Manager- RM benyttes reglene til European Organization for Quality som grunnlag for Norsk Sertifiserings normative dokumenter. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering AS. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering AS om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering AS.

KursarrangørAdresseKontaktpersonGyldig til
Kiwa Kompetanse AS
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Oddmund Wærp
oddmund.waerp@kiwa.com
Tlf:934 60 292
Faks: 32 28 78 60
08.06.2024
KRN –
Kvalitet og Risiko Norge – Quality & Risk Norway – tidl. NFKR
Kursoversikt
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
www.qrn.no/
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@qrn.no
15.05.2026