Krav ved oppgradering

Krav ved oppgradering

Oppgradering av sertifikat «Kvalitetsrevisor-QA»

Kandidater som ellers kvalifiserer som «Revisjonsleder kvalitet (QLA)», men som ikke har tilstrekkelig erfaring som revisjonsleder, vil kunne bli sertifisert som «Kvalitetsrevisor» (serie QA). Disse sertifikatene kan siden oppgraderes til «Revisjonsleder kvalitet» (serie QLA) når tilstrekkelig revisjonsledererfaring er oppnådd.

Krav ved oppgradering til «Revisjonsleder-QLA»

Dersom oppgradering til «Revisjonsleder kvalitet-QLA» ikke foretas i sammenheng med resertifisering, må den i første sertifikatperioden (3 år) sendes inn 3 revisjonsrapporter som er mindre en 3 år gamle der det fremgår at søkeren har vært revisjonsleder for et lag med minst en medrevisor. Dersom oppgradering foretas i en senere sertifikatperiode (etter første resertifisering), er det tilstrekkelig med en (1) slik rapport. Det nye sertifikatet får da samme utløpsdato som det opprinnelige. Det er knyttet en kostnad med oppgradering av sertifikat, tilsvarende som for resertifisering.

Priser – sertifisering av personer – Norsk Sertifisering AS