Krav ved oppgradering

Krav ved oppgradering

Oppgradering av sertifikat

Kandidater som ellers kvalifiserer som Revisjonsleder Kvalitet, men som ikke har tilstrekkelig erfaring som revisjonsleder, vil kunne bli sertifisert som Kvalitetsrevisor (serie QA). Disse sertifikatene kan siden oppgraderes til Revisjonsleder kvalitet (serie QLA) når tilstrekkelig revisjonsledererfaring er oppnådd.

Krav til oppgradering av kvalitetsrevisorsertifikat utenom fornyelsestidspunkt

Dersom oppgradering til Revisjonsleder kvalitet ikke foretas i sammenheng med fornyelse av sertifikat, må den i første sertifikatperioden (3 år) sendes inn 3 revisjonsrapporter som er mindre en 3 år gamle der det fremgår at søkeren har vært revisjonsleder for et lag med mer enn en revisor. Dersom oppgradering foretas i en senere sertifikatperiode, er det tilstrekkelig med en slik rapport. Det nye sertifikatet får da samme utløpsdato som det opprinnelige. Avgiften er som ved fornyelse.