Opplæringsvirksomhet

Opplæringsvirksomhet

Ordning for sertifisering av virksomheter som utfører sertifisert opplæring for enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner.

Forskrift om administrative ordninger § 8-1 krever at opplæringsvirksomhet (kan også være enkeltmannsforetak) skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet (AT). Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 angir hvilke type arbeidsutstyr som er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Forskriftene er ikke tilstrekkelig konkret med hensyn til å definere kvalifikasjonskrav for faglig leder og kontrollør. ”Bransjen” etablerte derfor Samordningsrådet for Kran, truck og masseforflytningsmaskiner i 1999 for å gi klarere krav, se «Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet» i menyen til venstre.