Krav ved sertifisering

Krav ved sertifisering

Revisor ISM kode (ISM)

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) eksamen fra høyere utdanning innen tekniske fag med minst to års studium, eller

B) maritim utdanning og fartstid som sertifisert skipsoffiser.

Annen høyere utdanning og arbeidserfaring som vurderes som relevant av sertifiseringsorganet kan i særskilte tilfeller godkjennes.

Yrkeserfaring: Arbeidet innen maritimt fagområde og/eller sikkerhetsstyring i minst 5 år.

Forkunnskaper

Kjennskap til maritimt regelverk nasjonalt og internasjonalt. Forkunnskaper til kandidater som ikke har gjennomført et slikt kurs vil bli vurdert individuelt ut fra tidligere opplæring og erfaring av sertifiseringsorganet.

Forkunnskaper tilsvarende 15 dagers tidligere opplæring innen styringssystemer (eksempelvis ISM, kvalitetsstyring, HMS eller risikostyring).

Ha gjennomført et revisorkurs basert på ISM koden og ISO 19011. Kurset og kursleverandøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og kurset må dekke de kompetansekravene. Kurset skal være av minst 40 timers varighet inklusive øvelser.

Revisjonserfaring

Kandidaten må ha deltatt som revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering). Revisjonene kan være interne eller eksterne og må være basert på ISM koden eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av rapporter eller deler av rapporter. Revisjonene må være utført i løpet av de siste 3 år før sertifisering. Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.

Bestått eksamen som ISM-revisor hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema. Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge.

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.

IPC – internasjonalt sertifikat – tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte ISM-revisorsertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.

Revisjonsleder ISM kode (ILA)

Utdannelse og yrkeserfaring (A eller B må innfris):

A) eksamen fra høyere utdanning innen tekniske fag med minst to års studium, eller

B) maritim utdanning og fartstid som sertifisert skipsoffiser.

Annen høyere utdanning og arbeidserfaring som vurderes som relevant av sertifiseringsorganet kan i særskilte tilfeller godkjennes.

Yrkeserfaring: Arbeidet innen maritimt fagområde og/eller sikkerhetsstyring i minst 5 år.

Forkunnskaper

Kjennskap til maritimt regelverk nasjonalt og internasjonalt. Forkunnskaper til kandidater som ikke har gjennomført et slikt kurs vil bli vurdert individuelt ut fra tidligere opplæring og erfaring av sertifiseringsorganet.

Forkunnskaper tilsvarende 15 dagers tidligere opplæring innen styringssystemer (eksempelvis ISM, kvalitetsstyring, HMS eller risikostyring).

Ha gjennomført et revisorkurs basert på ISM koden og ISO 19011. Kurset og kursleverandøren må være godkjent av et sertifiseringsorgan som er akkreditert etter ISO/IEC 17024 og kurset må dekke de kompetansekravene. Kurset skal være av minst 40 timers varighet inklusive øvelser.

Revisjonserfaring

Kandidaten må ha deltatt som revisor på minst 5 revisjoner som samlet er av 20 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering). Revisjonene kan være interne eller eksterne og må være basert på ISM koden eller andre systemstandarder eller -forskrifter. Revisjonene må dokumenteres med kopi av rapporter eller deler av rapporter. For ISM revisjonsleder må minst 3 av de 5 revisjonene være utført i rollen som revisjonsleder for et revisjonslag med minst en medrevisor.Revisjonene må være utført i løpet av de siste 3 år før sertifisering. Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.

Bestått eksamen som ISM-revisor hos Norsk Sertifisering AS

Eksamen består av en skriftlig del og en muntlig del, se offentlig veiledning om eksamen. Dersom kandidaten bare består muntlig eller skriftlig del av eksamen, er den deleksamen som er bestått gyldig i 12 måneder fra eksamensdato. I løpet av denne tiden kan kandidaten derfor bare ta ny deleksamen for den delen som ikke ble bestått. Dersom kandidaten består begge deler av eksamen, vil sertifikat utstedes når forutsetningene er innfridd. Forutsetningene må innfris senest 12 måneder etter at eksamen ble bestått.

Akseptert adferdskode og egenerklæring i søknadsskjema

For å søke om sertifisering må du logge deg på MittSertifikat.no med Vipps, som er enkel og sikker metode. Du må velge dato for eksamen i søknadskjema.

Når du logger deg inn, følg instruksene, ved å velge «Sertifisering» og riktig søknadskjema. Bruk en oppdatert nettleser, Chrome eller Edge.

Hvis du ikke har all dokumentasjonen som trenges, kan du der hvor det er obligatorisk, laste opp en pdf fil som viser til at «Dokumentasjon ettersendes». Når det endelige eksamensresultatet foreligger, gjenåpner vi søknaden for å laste opp ytterligere dokumentasjon.

Informasjon om eksamen sendes til alle kandidater ca. en (1) uke før eksamenstart.

IPC – internasjonalt sertifikat – tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet

På bakgrunn av det norske akkrediterte ISM-revisorsertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.